Khối Văn Phòng

Công trình: Văn phòng

Tên công trình: TAKENAKA(竹中工務店)

Địa điểm: Quận 1,HCM

Công trình: Văn Phòng

Tên công trình: VILLAGE FOODS

Vị trí: Quận 3, HCM