Thi Công Xây Dựng

Cam kết vượt trội

Khi được tín nhiệm trở thành Tổng thầu thi công cho dự án tâm huyết của quý vị, chúng tôi cam kết mang lại hàng loạt những lợi ích vượt trội và lâu dài

Thần tốc

Rút ngắn tiến độ, tập trung mọi công tác qua đầu mối quản lý duy nhất là Sora, gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền cho Chủ đầu tư

Tối ưu hóa chi phí

Tối ưu hóa chi phí nhân lực quản lý dự án

Tư vấn biện pháp phù hợp nguồn vốn

Tư vấn biện pháp thi công, nguyên vật liệu phù hợp với nguồn vốn

Chủ động hóa trong mọi công đoạn

 Chủ động hóa trong mọi công đoạn từ tổ chức giám sát, điều phối tiến độ đến cam kết an toàn trong thi công và chất lượng của toàn dự án, thay cho chủ đầu tư.

Quy trình triển khai