Chuỗi Nhà Hàng – Shop

Công trình thiết kế shop

Tên shop: Atelier ICHI(あとりえ市)

Địa điểm: TAKASHIMAYA, HCMC

Công trình thiết kế shop

Tên shop: Juchheim

Địa điểm: TAKASHIMAYA, HCMC