Thẻ: Thiết Kế Kiến Trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc

Bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc xây dựng là tập hợp tất cả các bản vẽ để phục vụ quá trình thiết kế xây dựng cho công trình thi công giai đoạn thiết kế, người thiết kế, tính chất và yêu cầu thiết kế của chủ đầu tư

Quy trình thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc là một công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi các kiến trúc sư phải tính toán một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từng hạng mục công trình. Để thực hiện một bản thiết kế công trình hoàn thiện phải trải qua các quy trình từ khi lên ý tưởng cho đến thiết lập hồ sơ hoàn chỉnh.